Tuyển thủ kho_làm việc tại Đà Nẵng

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  – Lập kế hoạch quản lý hàng hóa. – Phụ trách việc xuất-nhập-tồn hàng hóa trong kho....
Xem thêm