Thích ở Ngoài Sân vườn hơn trong nhà

  Sở hữu khu đất rộng 960 m2 nhưng gia chủ ở huyện Thuận An (Bình Dương) chỉ xây nhà trên mặt...
Xem thêm