Đóng
Tài trợ đội tuyển quốc gia U19 Việt Nam
 • Thời gian: Từ 2018 đến 2021
 • Địa điểm: Việt Nam 
Tài trợ giải U19 quốc gia-quốc tế 2018
 • Thời gian: tháng 6-3 đến 30-3-2018
 • Địa điểm: Huế – Gia Lai
TÀI TRỢ U.21 QUỐC GIA-QUỐC TẾ 2017
 • Thời gian: Từ 28-11 đến 22-12 -2017
 • Địa điểm: Bình Dương – Cần Thơ 
Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Mới
 • Thời gian: 8-6-2017
 • Địa điểm: Pan Pacific Hotel-Hà Nội
Lễ Ký Kết Liên Doanh với Kelly Moore
 • Thời gian: 29-3-2017
 • Địa điểm: Thắng Lợi Hotel-Hà Nội
Tài Trợ U.19 quốc gia-quốc tế 2017
 • Thời gian: 21-3 đến 11-4-2017
 • Địa điểm: Qui Nhơn – Nha Trang
Tài Trợ U.21 quốc tế 2016
 • Thời gian: tháng 11-2016
 • Địa điểm: TP.HCM
Hoạt Động Từ Thiện - Xã Hội
 • Thời gian: tháng 8 -2016
 • Địa điểm: Miền Trung 

Photo Album

Tin tức Sơn Falcon