Hành trình xây dựng thương hiệu của sơn Falcon – Báo Vnexpress

Báo Vnexpress đưa tin về Sơn Falcon: https://vnexpress.net/hanh-trinh-xay-dung-thuong-hieu-cua-son-falcon-4510873.html?gidzl=xRPUAo82SLtbg5qiB1zpK-IiN2Kr7704_g1U9J4J8b7uz0rtCXDr0w-aN7LdHN5GhQSDTJ3_X1r78mPnMW Hành trình xây dựng thương hiệu của sơn Falcon: Ra mắt từ năm 2015, đến nay thương hiệu Falcon đã giới thiệu ra thị trường hơn 9 dòng sơn giải pháp và chống thấm mới.