LÀM NHÀ LÀ VUI

LÀM NHÀ LÀ VUI

Thầy coi anh chị kế của tôi năm tới mới hạp tuổi cất nhà. Thế là họ có nguyên một năm trời để chuẩn bị! Nhưng trong một năm đó nhiều điều xích mích đã xảy ra và dĩ nhiên cũng có những điểm đồng vợ đồng chồng. 1.   Họ ở chung cư hơn…